Author Archives: TSG

Con người Nhật Bản nhỏ bé nhưng lại được nhân loại mến mộ bởi những phẩm chất cao đẹp và chuyên nghiệp. Một trong số đó phải nhắc đến VĂN HÓA ĐÚNG GIỜ nổi tiếng của người Nhật. Để một doanh nghiệp tồn tại được thì điều kiện cần là sự tôn trọng lẫn nhau,…

Giá trị cốt lõi là những chuẩn mực, nguyên tắc cơ bản, là nét riêng biệt mang tính lâu dài của một tổ chức và quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp. Tân Sài Gòn đặt ba chữ “TÂM – TÍN – TRÍ” làm giá trị cốt lõi, nền tảng để xây…

Đặt chữ “Tâm” lên trên hết trong mọi hoạt động kinh doanh, Tân Sài Gòn không chỉ tập trung tạo ra giá trị cao nhất cho khách hàng và doanh nghiệp mà còn thể hiện trách nhiệm với xã hội qua nhiều chương trình vì cộng đồng – Thương hiệu hướng tới cộng đồng: Chương…