Công ty TNHH Bê Tông Mê Kông Bình Định

Thông tin dự án

  • Địa chỉ: Lô A17, KCN Phú Tài, Phƣờng Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
  • Thi công lắp đặt hệ thống camera giám sát.
  • Thi công chạy toàn bộ hệ thống mạng

Hình ảnh thi công

Công ty TNHH bê tông mekong bình định
Công ty TNHH Bê Tông Mê Kông Bình Định
Tân Sài Gòn thi công lắp đặt hệ thống camera giám sát
Tân Sài Gòn thi công lắp đặt hệ thống camera giám sát Mekong Bình Định
Tân Sài Gòn phụ trách thi công chạy toàn bộ hệ thống mạng của công ty Mê Kông Bình Định
Tân Sài Gòn phụ trách thi công chạy toàn bộ hệ thống mạng của công ty Mê Kông Bình Định

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *