Công ty TNHH TM&DV Phương Tiến Dũng

Thông tin dự án

  • Địa chỉ: Honda Tiến Dũng tất cả các chi nhánh
  • Thi công hệ thống camera giám sát các cửa hàng xe máy tập trung quản lý tại địa chỉ 107-109 Đƣờng Trần Phú, Phƣờng Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Bình Định

Hình ảnh dự án

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *